Vad är VVS?

VVS är ett system av rör, armaturer, fixturer och avlopp som installeras i en byggnad för distribution av dricksvatten och bortskaffande av avloppsvatten. VVS-systemet i ett hem eller en kontorsbyggnad ansvarar för att föra in färskvatten till fastigheten och avlägsna avloppsvatten. Systemet består av två huvuddelar: färskvattenförsörjningssystemet och avloppsvattenavledningssystemet. Färskvattenförsörjningssystemet består av rör som levererar dricksvatten från den kommunala vattenförsörjningen till fastigheten. Avloppsvattenavledningssystemet består av rör som leder avloppsvatten och gråvatten från fastigheten till det kommunala avloppsnätet. VVS-armaturer, t.ex. diskbänkar, toaletter och duschar, är anslutna till systemet och bidrar till att distribuera färskvatten i hela fastigheten och avlägsna avloppsvatten från fastigheten.

Det är viktigt att underhålla ditt rörsystem för att förhindra proppar, läckor och andra problem. Här är några tips om hur du underhåller ditt rörsystem på rätt sätt

-Kontrollera regelbundet om alla toaletter, handfat, duschar och badkar läcker. Om du ser några vattenläckor ska du dra åt armaturerna eller ringa en rörmokare för att åtgärda problemet

-Häll inte ut fett i avloppet. Fett kan byggas upp med tiden och orsaka proppar. Släng i stället fett i en behållare, till exempel en kaffekanna

-Häll varmt vatten i avloppet en gång i veckan för att lösa upp eventuella ansamlingar i rören.

-Vet var din huvudavstängningsventil för vatten är placerad i händelse av en nödsituation i rörsystemet?

-Inspektera regelbundet alla utsatta rör för tecken på korrosion eller läckor. Om du ser några skador ska du ringa en rörmokare för att åtgärda problemet

om du följer dessa tips kan du hjälpa till att förebygga rörledningsstörningar i ditt hem.

Rörmokaren i ditt område kan vara bra att ha telefonnumret till. Jag har lagt in telefonnumret till en firma i Ale i min telefon!

Nödsituationer i rörledningar kan inträffa när som helst, så det är viktigt att vara förberedd. Ha telefonnumret till ett pålitligt VVS företag i din telefon också!

Murare – ett jobb som du borde satsa på!

Vad gör en murare på arbetsplatsen varje dag?

Hen arbetar vanligtvis i byggprojekt och lägger ut tegelstenar och andra murningsmaterial för att skapa väggar, fundament och andra konstruktioner. Arbetet innebär vanligtvis en del fysiskt arbete samt arbete med verktyg och tunga material. En typisk dag för en murare kan omfatta följande:

-Mätning och tillskärning av tegelstenar till rätt storlek

-Blandning av cement och andra ingredienser i murbruk

-Läggning av tegelstenar i rader eller mönster

-Stampning av tegelstenar för att säkra dem på plats

-Jämna ut och avsluta ytan på murverket

-Städa upp arbetsplatsen i slutet av dagen.

De arbetar vanligtvis på normal arbetstid, men övertid kan vara nödvändigt för att hålla tidsfrister eller slutföra projekt. Vissa murare kan också resa till olika arbetsplatser vid behov.

Vikten av att ha en skicklig murare på ditt byggprojekt?

Dessa är en viktig del av alla byggprojekt som omfattar tegel- eller murverksarbete. Utan en skicklig murare skulle det vara svårt att uppnå önskat resultat. Murning är en exakt och känslig konst som kräver stor skicklighet och erfarenhet. En bra murare kan göra hela skillnaden för kvaliteten på den färdig produkten.

Om du planerar ett byggprojekt som omfattar tegel- eller murverk är det viktigt att anlita en skicklig och erfaren murare. Med deras hjälp kan du vara säker på att ditt projekt kommer att slutföras enligt högsta standard.

Vilka är fördelarna med detta yrke?

Det finns många fördelar. Det är ett stabilt och tryggt yrke som ger bra lön och anställningstrygghet. Det finns möjligheter att avancera inom branschen och många går vidare till att bli förmän eller arbetsledare. Arbetet är fysiskt krävande men kan vara mycket tillfredsställande, och det finns en stor känsla av glädje när projekt avslutas.

Detta är ett mycket kvalificerat yrke som kräver precision och noggrannhet. Det är också mycket kreativt.

Lars i Skövde