Vad är VVS?

VVS är ett system av rör, armaturer, fixturer och avlopp som installeras i en byggnad för distribution av dricksvatten och bortskaffande av avloppsvatten. VVS-systemet i ett hem eller en kontorsbyggnad ansvarar för att föra in färskvatten till fastigheten och avlägsna avloppsvatten. Systemet består av två huvuddelar: färskvattenförsörjningssystemet och avloppsvattenavledningssystemet. Färskvattenförsörjningssystemet består av rör som levererar dricksvatten från den kommunala vattenförsörjningen till fastigheten. Avloppsvattenavledningssystemet består av rör som leder avloppsvatten och gråvatten från fastigheten till det kommunala avloppsnätet. VVS-armaturer, t.ex. diskbänkar, toaletter och duschar, är anslutna till systemet och bidrar till att distribuera färskvatten i hela fastigheten och avlägsna avloppsvatten från fastigheten.

Det är viktigt att underhålla ditt rörsystem för att förhindra proppar, läckor och andra problem. Här är några tips om hur du underhåller ditt rörsystem på rätt sätt

-Kontrollera regelbundet om alla toaletter, handfat, duschar och badkar läcker. Om du ser några vattenläckor ska du dra åt armaturerna eller ringa en rörmokare för att åtgärda problemet

-Häll inte ut fett i avloppet. Fett kan byggas upp med tiden och orsaka proppar. Släng i stället fett i en behållare, till exempel en kaffekanna

-Häll varmt vatten i avloppet en gång i veckan för att lösa upp eventuella ansamlingar i rören.

-Vet var din huvudavstängningsventil för vatten är placerad i händelse av en nödsituation i rörsystemet?

-Inspektera regelbundet alla utsatta rör för tecken på korrosion eller läckor. Om du ser några skador ska du ringa en rörmokare för att åtgärda problemet

om du följer dessa tips kan du hjälpa till att förebygga rörledningsstörningar i ditt hem.

Rörmokaren i ditt område kan vara bra att ha telefonnumret till. Jag har lagt in telefonnumret till en firma i Ale i min telefon!

Nödsituationer i rörledningar kan inträffa när som helst, så det är viktigt att vara förberedd. Ha telefonnumret till ett pålitligt VVS företag i din telefon också!